Veel gestelde vragen

Wanneer moet ik een zaak melden?

Hoe eerdere we aan de slag kunnen des te beter! Het duurt immers vaak enige tijd voor de verzekeraar betaalt.

Ik heb al een andere belangenbehartiger, kan DB Letselschade dan nog wel wat voor mij doen?

Ja zeker, wij kunnen altijd uw lopende letselschade beoordelen en geven u dan een vrijblijvend advies.

Wat is smartengeld?

Smartengeld dient ter compensatie van de door u geleden immateriële schade. In Nederland zijn de bedragen over het algemeen laag. De hoogte van het smartengeld wordt ondermeer bepaald door uw leeftijd ten tijde van het ongeval, uw letsel, de medische behandelingen die u daarvoor moet of heeft moeten ondergaan, het percentage blijvende invaliditeit en de beperkingen (werk, leefsituatie en sociale situatie) die uw klachten met zich mee brengen.

Hoe werkt een letselschadetraject na een verkeersongeval?

Allereerst wordt de tegenpartij aansprakelijk gesteld. Indien de aansprakelijkheid wordt erkend zal de schade worden geïnventariseerd. Tevens zal de medische informatie met betrekking tot het ongeval worden opgevraagd. Onze medisch adviseur zal hier vervolgens een advies over geven. Het herstel wordt gevolgd tot er een medische eindsituatie is (er is geen verbetering of verslechtering meer te verwachten). Hierna kan worden gekeken of de zaak kan worden afgewikkeld.

Iedere zaak is uiteraard weer anders. Voor advies in uw zaak kunt u met ons contact opnemen.

Is letselschadehulp echt kosteloos bij DB Letselschade?

Ja, letselschadehulp van DB Letselschade is voor u geheel kosteloos. De door ons gemaakte kosten kunnen wij in rekening brengen bij de verzekeraar.

Eigen schuld, en toch een schadevergoeding!

Als u letsel heeft omdat u zelf een ongeval heeft veroorzaakt, heeft u door eigen schuld meestal geen recht op een schadevergoeding. Maar in bepaalde situaties is dat anders:

Hieronder volgt een korte opsomming van de meest voorkomende situaties waarin u toch recht kunt hebben op schadevergoeding:

  • Als uw zoon of dochter van jonger dan 14 jaar een ongeval heeft gehad, dan is er in de meeste gevallen recht op een volledige schadevergoeding.
  • Als u inzittende bent van een auto die een ongeval heeft veroorzaakt. Als inzittende heeft u geen schuld aan dit ongeval. In de meeste gevallen heeft u recht op een volledige schadevergoeding. Dit geldt ook als u achterop een motor, brommer of scooter zat.
  • Als u als fietser of voetganger een verkeersongeval krijgt, dan heeft u in de meeste gevallen minimaal recht op een schadevergoeding van 50% omdat u als voetganger, fietser naar de wet een beschermde verkeersdeelnemer bent.
  • Arbeidsongevallen, waaronder ook begrepen ongevallen in het verkeer. Vaak heeft u recht op een volledige schadevergoeding.

In veel gevallen is het ondanks het feit dat u een verkeersongeval heeft veroorzaakt toch mogelijk om (een deel van) de schade te verhalen.

U kunt hierover met ons contact opnemen.