Veel gestelde vragen

Wat is smartengeld?

Smartengeld dient ter compensatie van de door u geleden immateriële schade. In Nederland zijn de bedragen over het algemeen laag. De hoogte van het smartengeld wordt ondermeer bepaald door uw leeftijd ten tijde van het ongeval, uw letsel, de medische behandelingen die u daarvoor moet of heeft moeten ondergaan, het percentage blijvende invaliditeit en de beperkingen (werk, leefsituatie en sociale situatie) die uw klachten met zich mee brengen.

Hoe werkt een letselschadetraject na een verkeersongeval?

Allereerst wordt de tegenpartij aansprakelijk gesteld. Indien de aansprakelijkheid wordt erkend zal de schade worden geïnventariseerd. Tevens zal de medische informatie met betrekking tot het ongeval worden opgevraagd. Onze medisch adviseur zal hier vervolgens een advies over geven. Het herstel wordt gevolgd tot er een medische eindsituatie is (er is geen verbetering of verslechtering meer te verwachten). Hierna kan worden gekeken of de zaak kan worden afgewikkeld.

Iedere zaak is uiteraard weer anders. Voor advies in uw zaak kunt u met ons contact opnemen.

Welke schade krijg ik vergoed?

 • schade aan uw voertuig
 • kledingschade
 • extra telefoonkosten
 • extra gas, water en lichtkosten
 • kosten voor ziekenhuisopname
 • kosten van revalidatie
 • kosten voor mantelzorg
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • kosten voor het eigen risico / eigen bijdrage van de zorgverzekering
 • kosten in verband met re-integratie
 • reis- en parkeerkosten naar de artsen en therapeuten
 • verlies arbeidsvermogen
 • smartengeld, vanwege pijn, verdriet, gederfde levensvreugde
 • tuin- en huisonderhoud
 • en wat u verder nog aan kosten in verband met het ongeval maakt.

Wat is letselschade?

Letselschade is een beschadiging aan uw lichaam die voor klachten en beperkingen zorgt. Je kunt denken aan duidelijk zichtbaar letsel zoals botbreuken, open wonden, maar ook minder zichtbaar letsel zoals een hersenschudding of whiplashklachten

Letsel of letselschade kun je overal oplopen, in het verkeer, op je werk, thuis, tijdens een medische behandeling, door toedoen van een dier.

Heeft u letsel of letselschade opgelopen en is een ander daarvoor aansprakelijk? Dan helpt DB Letselschade bij het krijgen van een schadevergoeding.