Veel gestelde vragen

Eigen schuld, en toch een schadevergoeding!

Als u letsel heeft omdat u zelf een ongeval heeft veroorzaakt, heeft u door eigen schuld meestal geen recht op een schadevergoeding. Maar in bepaalde situaties is dat anders:

Hieronder volgt een korte opsomming van de meest voorkomende situaties waarin u toch recht kunt hebben op schadevergoeding:

  • Als uw zoon of dochter van jonger dan 14 jaar een ongeval heeft gehad, dan is er in de meeste gevallen recht op een volledige schadevergoeding.
  • Als u inzittende bent van een auto die een ongeval heeft veroorzaakt. Als inzittende heeft u geen schuld aan dit ongeval. In de meeste gevallen heeft u recht op een volledige schadevergoeding. Dit geldt ook als u achterop een motor, brommer of scooter zat.
  • Als u als fietser of voetganger een verkeersongeval krijgt, dan heeft u in de meeste gevallen minimaal recht op een schadevergoeding van 50% omdat u als voetganger, fietser naar de wet een beschermde verkeersdeelnemer bent.
  • Arbeidsongevallen, waaronder ook begrepen ongevallen in het verkeer. Vaak heeft u recht op een volledige schadevergoeding.

In veel gevallen is het ondanks het feit dat u een verkeersongeval heeft veroorzaakt toch mogelijk om (een deel van) de schade te verhalen.

U kunt hierover met ons contact opnemen.

 

Welke stukken zijn belangrijk als bewijsmiddel?

Na een ongeluk kunnen de volgende stukken van groot belang zijn:

  • Schadeaangifteformulier / aanrijdingsformulier door beiden partijen ingevuld en ondertekend
  • Naam- en adresgegevens van getuigen
  • Proces-verbaalnummer politierapport
  • Foto’s van de situatie ter plaatse na ongeval