Veel gestelde vragen

Welke schade krijg ik vergoed?

 • schade aan uw voertuig
 • kledingschade
 • extra telefoonkosten
 • extra gas, water en lichtkosten
 • kosten voor ziekenhuisopname
 • kosten van revalidatie
 • kosten voor mantelzorg
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • kosten voor het eigen risico / eigen bijdrage van de zorgverzekering
 • kosten in verband met re-integratie
 • reis- en parkeerkosten naar de artsen en therapeuten
 • verlies arbeidsvermogen
 • smartengeld, vanwege pijn, verdriet, gederfde levensvreugde
 • tuin- en huisonderhoud
 • en wat u verder nog aan kosten in verband met het ongeval maakt.

Welke stukken zijn belangrijk als bewijsmiddel?

Na een ongeluk kunnen de volgende stukken van groot belang zijn:

 • Schadeaangifteformulier / aanrijdingsformulier door beiden partijen ingevuld en ondertekend
 • Naam- en adresgegevens van getuigen
 • Proces-verbaalnummer politierapport
 • Foto’s van de situatie ter plaatse na ongeval

Wat is letselschade?

Letselschade is een beschadiging aan uw lichaam die voor klachten en beperkingen zorgt. Je kunt denken aan duidelijk zichtbaar letsel zoals botbreuken, open wonden, maar ook minder zichtbaar letsel zoals een hersenschudding of whiplashklachten

Letsel of letselschade kun je overal oplopen, in het verkeer, op je werk, thuis, tijdens een medische behandeling, door toedoen van een dier.

Heeft u letsel of letselschade opgelopen en is een ander daarvoor aansprakelijk? Dan helpt DB Letselschade bij het krijgen van een schadevergoeding.