Nieuws

Eén op de vijftien werknemers heeft een arbeidsongeval

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca. Voornamelijk lichamelijk letsel na ongeval […]

Lees meer

NH1816 geschrapt uit Register Letselschade

NH1816 is geschrapt uit het Register Letselschade. De schadeverzekeraar voldeed niet aan de vereiste criteria om in de lijst te blijven staan, bleek na een audit van de Letselschade Raad, de beheerder van het register. Het register werd drie jaar geleden opgezet door de Raad, destijds mochten partijen, zoals verzekeraars en schadebehandelaars, zich vrijblijvend inschrijven. […]

Lees meer

Tussenpersoon moet informeren over mogelijkheid expert bij voertuigschade

“De zorgplicht van de tussenpersoon in geval van schade behoort vooral gericht te zijn op het ondersteunen van zijn klant. Hij bewaakt de belangen van zijn klant en biedt daarmee voor de klant een (extra) waarborg dat de klant ook vertrouwen kan hebben in de uitkomst van het schadevaststellingproces. Juist omdat in dat schadevaststellingproces bij schades […]

Lees meer