Tussenpersoon moet informeren over mogelijkheid expert bij voertuigschade

“De zorgplicht van de tussenpersoon in geval van schade behoort vooral gericht te zijn op het ondersteunen van zijn klant. Hij bewaakt de belangen van zijn klant en biedt daarmee voor de klant een (extra) waarborg dat de klant ook vertrouwen kan hebben in de uitkomst van het schadevaststellingproces. Juist omdat in dat schadevaststellingproces bij schades van enige omvang onderhandelingsruimte zit, kan het advies voor een eigen expert of contra-expert zijn aangewezen. Dat past bij de dienstverlening van een zorgplichtige verzekeringsadviseur.”

bron: amweb.nl, 4 juli 2014