NH1816 geschrapt uit Register Letselschade

NH1816 is geschrapt uit het Register Letselschade. De schadeverzekeraar voldeed niet aan de vereiste criteria om in de lijst te blijven staan, bleek na een audit van de Letselschade Raad, de beheerder van het register.

Het register werd drie jaar geleden opgezet door de Raad, destijds mochten partijen, zoals verzekeraars en schadebehandelaars, zich vrijblijvend inschrijven. Nu worden de ingeschrevenen getoetst door middel van self assessments en audits. Deborah Lauria, directeur van de Letselschade Raad, vertelt in gesprek met am de redenen voor het schrappen: “Bij de toets bleek dat Nh1816 niet aan alle criteria voldoet. Ze zijn daar wel druk en goed mee bezig en we hopen dat ze snel weer aan alle criteria voldoen.”

bron: amweb.nl, 16 juli 2014