Smartengeldgids: Stijging smartengeldbedragen

Uit de verzamelde uitspraken van rechters in smartengeldzaken valt een voorzichtig stijgende lijn af te leiden in de hoogte van de toegewezen bedragen.

Smartengeld wordt steeds vaker toegewezen
Daarnaast valt ook nu weer de gestage stroom uitspraken van de strafrechter over smartengeld op. Die wijst, mede als gevolg van het beleid om schadevorderingen van slachtoffers in het strafproces aan te moedigen, steeds vaker smartengeld toe en lijkt daarin tot op zekere hoogte een ‘eigen beleid’ te voeren.

Smartengeld voor nabestaanden
De ANWB vindt dat slachtoffers die door toedoen van een ander (ernstig) letsel oplopen een bedrag aan smartengeld moeten krijgen dat recht doet aan het leed dat hun is aangedaan. Op dit moment hebben nabestaanden nog geen recht op smartengeld. De politieke discussie over smartengeld voor nabestaanden loopt al lang. Een wetsvoorstel dat smartengeld voor nabestaanden mogelijk maakt wordt momenteel in de Eerste Kamer behandeld. De ANWB betreurt het dat deze procedure zoveel tijd in beslag neemt en is al vele jaren krachtig voorstander van het Wetsvoorstel Affectieschade. Het is aan nabestaanden niet uit te leggen dat je voor een gebroken teen wel recht hebt op smartengeld en dat ouders die hun kind verliezen door toedoen van een ander met lege handen staan.

Onvrede over hoogte van smartengeld
Overigens bestaat in Nederland onvrede over de hoogte van het smartengeld.

Bron: ANWB