Opvallend veel doden op de snelwegen droegen geen gordel

Bij dodelijke ongelukken op snelwegen dragen de inzittenden opvallend vaak geen autogordel. Van de 58 automobilisten en inzittenden die in 2017 op rijkswegen om het leven kwamen, hadden er minstens 18 (bijna eenderde) geen autogordel om, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Mogelijk was het aantal doden zonder gordel zelfs nog hoger, want van 11 doden is niet bekend of ze een gordel droegen. Het aantal dodelijke slachtoffers zonder gordel is opvallend hoog. Uit eerder onderzoek bleek dat van alle automobilisten buiten de bebouwde kom 97 procent een gordel droeg.
Veel slachtoffers die geen gordel droegen, hadden de gordel achter het lichaam vastgeklikt om de gordelverklikker uit te schakelen. Ook was soms de gordel van de bijrijdersstoel gebruikt.

Ragnhild Davidse, onderzoeker bij de SWOV, is geschrokken van de cijfers. “Kennelijk vinden mensen het vervelend zitten, maar het is echt heel belangrijk voor je kans om een ongeluk te overleven. Een airbag heeft bijvoorbeeld veel minder effect als je je gordel niet om hebt.”

bron: NOS