Meer ernstige ongevallen in de bouw

Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar liefst 470 ernstige ongelukken voorgedaan, een stijging van 11% ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW waar vakblad Cobouw de hand op heeft weten te leggen. De inspectie zoekt de verklaring in een toename van het aantal flexwerkers op de bouwplaats.

Vorig jaar vielen er in totaal 16 doden in de bouw, zo meldt Cobouw, net als am: een uitgave van Vakmedianet. Het aantal dodelijke slachtoffers nam daarmee in een jaar tijd met 77% toe.

Stijgend aantal flexwerkers

De Inspectie SZW zoekt de verklaring voor de toename vooral ook in het stijgend aantal uitzendkrachten, zzp’ers en buitenlandse werknemers dat in de bouw actief is. “We zien op de bouwplaatsen dat er steeds meer bouwvakkers rondlopen waarvoor niet duidelijk is geregeld wie er voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Ook ontbreken goede samenwerkingsafspraken tussen de partijen”, laat de toezichthouder weten.

Eén veiligheidscontroleur

Zij ziet het liefst dat er op drukke bouwplaatsen één iemand wordt belast met de controle op de totale veiligheid. De Arbowet schrijft dat momenteel niet dwingend voor. Wel regelt deze dat elke werkgever op zich in een veiligheids- en gezondheidsplan aangeeft hoe de veiligheid wordt gegarandeerd.

Bron: amweb.nl