Bedragen smartengeld vertonen stijgende lijn

Er is beweging in de maximale vergoedingen van smartengeld. Dit nadat gedurende 23 jaar het smartengeld voor de zwaarste letsels niet is verhoogd. Een strafrechter heeft onlangs € 200.000 toegekend aan een slachtoffer met zeer ernstige brandwonden als gevolg van een molotovcocktail.

Rechters kennen hogere bedragen toe

Hoopgevend is dat verscheidene rechters hebben blijk gegeven zich bewust te zijn van de discussie over de hoogte van de smartengeldbedragen in Nederland. Naast de civiele rechters wijzen ook strafrechters in voegingszaken steeds vaker smartengeld toe en kennen hogere bedragen toe.
Prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoofdredacteur Verkeersrecht, bevestigt dat: ‘Rechters lijken wakker geworden: ook in Nederland gaat – na jarenlange roep daar om – eindelijk het smartengeld omhoog. De eerste stappen zijn nu gezet en we monitoren hoe deze ontwikkeling zich doorzet ’.