‘Allianz vergoedt kosten autohuur voor 100%’

Onlangs heeft verzekeraar Allianz bij een schade de kosten voor autohuur maximaal vergoed in plaats van de gebruikelijke 75%. Heeft Allianz hiermee een trend gezet?

In september 2016 is een consument met diens auto betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Consument heeft in verband daarmee een beroep gedaan op de verzekering. Verzekeraar heeft vervolgens de consument een vergoeding voor veertien dagen gebruik van een huurauto toegekend. Verzekeraar heeft zich daarbij gebaseerd op 75 % van de daadwerkelijke kosten van de huurauto, met de bekende maar discutabele argumentatie dat de consument vanwege stilstand van het beschadigde voertuig ook kosten heeft bespaard.
De consument stelde vervolgens dat Allianz niet zonder meer, in zijn algemeenheid, kan stellen dat telkens maximaal 75 % van de kosten van vervangend vervoer behoeft te worden vergoed en heeft verzekeraar vervolgens conform de ANWB Autokosten Calculator voorgerekend dat door de stilstand van het eigen voertuig een significant lager bedrag is uitgespaard dan de 25 % die verzekeraar niet wenst te vergoeden.
Allianz en consument kwamen er niet uit en hebben de zaak voorgelegd aan het KIFID. De consument stelde voor om te kiezen voor de besparing die uit de ANWB Autokosten Calculator kwam. De verzekeraar heeft na beraad de kosten voor het vervangend vervoer alsnog volledig vergoed.

Bron: Amweb.nl